سمین بهینه,سازی, نظام, مالی, و, اعتباری, با, هدف, کاهش ,ریسک ,های, احتمالی, برای, افزایش ,سودآوری ,و, ارتقای, بهره‌وری, را ,در, گروء ,توسعه, و, بهبود, مستمر, روش‌ها ,می‌دانیم. سمین هیچ نماینده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جز مواردی که سابقا اطلاع رسانی شده است ، ندارد. نمادمجموعه سمین برگرفته از سازندگی و میهن است و اهتمام خود را مبتنی بر اصل عزت و شرف اسلامی بنا نهاده است ، انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی صلاحیت مالی متقاضی از ابتدا تا انتها و اعطای کلیه فرم ها و تشخیص افراد واجدشرایط ذیصلاح با همیاری خالصانه فرهیختگانی که در تعالی سمین گام برمیدارند، تماما بصورت کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای ، اعمال و اجرا می گردد . http://irloann.com 2020-11-25T17:04:11+01:00 text/html 2020-11-05T12:26:09+01:00 irloann.com سمین وام سمین راهنما http://irloann.com/post/179 <div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176726000&amp;usg=AFQjCNHfCRAkZuN8LpYtzjJ2PT0zAfP2dw" style="color: rgb(17, 85, 204);"><img src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/pT87Y7VqFcZNPQc0Vxo_OVUiin-wVQlkpa2I09IIpKODxanf8LHsBFSb5oLE7fkiOBOBHsKLjde2CY0cELtKY78WibzdxIn4QDeoGVyKyzCNJK7meCT5mEZnR-spu0_vFXJkgCR9Dj1O6V7R617ImjkQE7r8H4T81nxPvpSN5ZPSk_nqcrxBEfJd6xwDmVn-l_iKCYY24ZbDwFBBgQ=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&amp;id=1UdDrZZw5WELl1THXT9ei5WOGiRp3n53-&amp;revid=0B-9xHAJHR-A0bVN3QU5TcG1ucFBJY013THpjMXBGbmVZbDljPQ" width="96" height="96" alt="سمین کجاست؟" class="CToWUd"></a><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, sans-serif"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xSdu5sU9cNU" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DxSdu5sU9cNU&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGOGrpLBoiQMn1IY9uN5GjKW9QuSw" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;">درخواست شما به انضمام کلیه مدارک لازمه،</span>درصورت عدم ارسال با ویژگی پی دی اف(فایل pdf)ابطال خواهد شد</a></font></p><p style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><font color="#741b47"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);">ساعات پاسخگوئی در طی روزهای کاری : هشت صبح الی هجده عصرمی باشد.</a></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(69, 129, 142);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><font face="tahoma, sans-serif"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);">در راستای ارزش آفرینی مستمربرای حفظ&nbsp; دقت و سرعت در انتشار مطالب و پاسخگویی به درخواست ها و تحقق اصل پاسخ‌گوئی و افزایش سطح رضایت‌مندی و به منظور سهولت دسترسی و ضرورت بکارگیری تمهیدات لازم در جهت حذف موانع ارتباطی ؛ تمهیدات نوینی را اندیشیده ایم.</a></font></span></span></p><p style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="http://saminir.com/post/144#blog" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://saminir.com/post/144%23blog&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNFpEKi2Olo_tinScJqv_sEZ7he6QQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><font color="#990000">برای ورودبه بخش پاسخ به سوالات متداول اینجارا کلیک کنید</font></a></span></p><p style="text-align: center;"><font color="#990000"><a href="http://saminir.com/post/145#blog" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://saminir.com/post/145%23blog&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNEDfY4p8IAgqURwIa1YlyCWQyvvFw" style="color: rgb(17, 85, 204);">پاسخ به سوالات متداول بخش شماره دو</a></font></p><p style="text-align: center;"><font face="monospace"><a href="http://www.saminfa.com/#Team" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminfa.com/%23Team&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNFcHFpm1yAMyJQBOtLGtrvYkAYb_w" style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: rgb(238, 238, 238);"><b>پاسخ</b>&nbsp;فوری به&nbsp;<b>سوال</b>&nbsp;شما در&nbsp;<b>اینجا</b></a></font></p><span style="text-align: center; color: rgb(69, 129, 142);"><a href="http://vamfori.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://vamfori.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGH-bIC9uvu6b41HwcuXnwEnUlwsQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><font face="tahoma, sans-serif"></font></a></span><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(69, 129, 142);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><font face="tahoma, sans-serif" style="color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);">همراهان عزیز سمین قادرند؛ علاوه بر کسب اطلاعات لازم از طریق هریک از صفحات فضای مجازی، از این پس ، تنها از طریق پست الکترونیکی جدید ذیل (مرکز ارتباط سمین) به صورت شبانهروزی با واحد پذیرش انتقادات وپیشنهادات و تقاضاهای سمین، در تماس بوده و نسبت به ارائهنقطه نظرات و همچنین انعکاس تقاضاهای خود اقدام تا پس از بررسی و رسیدگی لازم، از نتیجهکار خود مطلع گردند.</a></font></span></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><font face="tahoma, sans-serif" style="color: rgb(17, 85, 204);">پیام ارسالی شما در صورت لزوم حداکثر طی مدت سه روز کاری پاسخ داده خواهد شد.</font></span></span><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);"><font face="tahoma, sans-serif">&nbsp;چنانچه درخواست نیاز نقدینگی شما(فرم جدید ذیل)پس از بررسی فاقدصلاحیت لازم تشخیص داده شود حذف و بایگانی می گردد .</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#333399"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><font color="#333399" face="tahoma, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">&nbsp;چنانچه درخواست نیاز نقدینگی شما(فرم جدید ذیل)پس از بررسی واجد صلاحیت لازم تشخیص داده شود ، نسبت به ارسال شرایط اعطای نقدینگی وحداکثرطی مدت چهار روز کاری، اقدام و درغیراینصورت ابطال،می گردد.(فرم درخواست بافرمت قدیم از درجه اعتبار ساقط می باشد)</span></a></span></font></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#333399" face="tahoma, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="http://vamfori.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://vamfori.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGH-bIC9uvu6b41HwcuXnwEnUlwsQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">______________________________<wbr>__</span><br></a></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#333399" face="tahoma, sans-serif"><a href="http://vamfori.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://vamfori.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGH-bIC9uvu6b41HwcuXnwEnUlwsQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"></span></a></font></p><font color="#333399" face="tahoma, sans-serif" style="text-align: center;"><a href="http://vamfori.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://vamfori.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGH-bIC9uvu6b41HwcuXnwEnUlwsQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"></a></font><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#333399" face="tahoma, sans-serif"><a href="http://vamfori.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://vamfori.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNGH-bIC9uvu6b41HwcuXnwEnUlwsQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"></span></a></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="http://www.saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNH0Bp0q2gNisrR8d7OlJNNnQq6r-A" style="color: rgb(17, 85, 204);"><font face="tahoma, sans-serif"><font color="#cc0000">سمین&nbsp;</font><font color="#ff0000">فاقد</font><font color="#cc0000">&nbsp;هرگونه نماینده رسمی حقیقی یا حقوقی دارای مجوز،در هر یک از شبکه های اجتماعی و یا فضای مجازی می باشد</font></font></a></span></p><font face="tahoma, sans-serif" style="text-align: center;"><p dir="RTL"><font color="#006600"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="http://saminir.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://saminir.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNEPRUOIXaLs7ljNuerwZIm-syXybQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">دانلودرایگان فرم درخواست سمین</a></span></font></p><p dir="RTL"><font color="#006600"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NNJCHDIh5YU" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DNNJCHDIh5YU&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNFwWG3HcevShAGzqQoKMSzMpK3ShA" style="color: rgb(17, 85, 204);">تقاضای نقدینگی آزاد (کارآفرین جدید)</a></span></font></p><p dir="RTL"><font color="#006600"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"><a href="https://www.instagram.com/saminvam/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/saminvam/&amp;source=gmail&amp;ust=1604678176727000&amp;usg=AFQjCNG1SK4PH99gMrx0lxa3iP6H8iVWew" style="color: rgb(17, 85, 204);"><img src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/p1IYLTjdWJvgl43mzGoGoGD8rW8dqJf86eLOIgNFDkdtms5P2eI0bP-Q9lJv8ZjiS9BwSZYE9Go6jCFpYxZOEBvbcjBpgUL-cKbsYVMZkv4PilMudzXf9Pg7GkXS4M2JmWoFvj5why-ickuO4ukmKf_LiTFbTUcsCIJj=s0-d-e1-ft#https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCJujuNFd0SfvwEn4kZ4oOieRyWyfUltliaZpp-h5ZddDlucOp" width="200" height="50" alt=" سـَمـیــن:اِعتبـار ایران زمین® ∇یکـدَهه•سـابقهٔ•مُؤثّــــــر #اعتباری#رسمی #تامین_مالی#نقدینگی #دایرکت_ندارد #فاقد_نماینده #سمین#پرداخت#غیرانتفاعی#نقدی #لینک#دریافت#اطلاعات_بیشتر☟ irloann.com" class="CToWUd"></a><br></span></font></p><p dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 19.046px;"></span></p></font><div style="text-align: center;"><br></div></div><font color="#888888" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br><br><br><div dir="rtl"><div style="text-align: center;"><img src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/4KENDA482S5CZmrCc_ccjPTHevo3FXFC8NEasggiWbeiPFC3dwq-cZkkcQ2u4aMZDemgx3PAnHgOYWqOpdHg-A5u4PoZuijWakjk6sQgG492tgOCKE2VYNprp2IFelJz4gS3H0SuYVdbUU1gLtwbOorsuXhUsgGQXTMbTVd9znxzreiIn8jMFnVg3e2d1BjSHfihQh5255KsmG1USw=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&amp;id=1yci1N8SZlhCV9ckSDdZoBWPw5bI1uI5S&amp;revid=0B-9xHAJHR-A0V3RQTi82U0VadHNuOFFWTGVpVXZNUmhIM1pVPQ" width="96" height="96" class="CToWUd"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cccccc">سمین</font></div></div></font>